Xin bạn vui lòng gửi ảnh chụp chứng minh thư hoặc hộ chiếu để xác nhận việc tắt chế độ xác thực 2 lớp cho tài khoản của bạn tới [email protected] Chúng tôi sẽ mất 24 giờ để xác minh lại tài khoản của bạn.

Sau khi tắt xong, bạn có thể kích hoạt lại chức năng này sau khi đăng nhập.