layout: post title: “Tôi có thể xem lại tất cả các hoạt động trong quá khứ của tôi trên sàn giao dịch chứ?” date: 2014-11-07 00:26:00 categories: vi faq

Có chứ. Trên menu chính, bạn ấn vào “Sổ Cái” - nơi ghi lại của tất cả các giao dịch của bạn. Bạn cũng có thể kiểm tra lịch sử các khoản tiền gửi và rút bằng cách vào menu chính và nhấp vào “Các lệnh gửi tiền” hay “Các lệnh rút tiền”.