layout: post title: “Tôi có thể kiểm tra số dư Ví của sàn giao dịch không?” date: 2014-11-07 00:25:00 categories: vi faq

Có chứ. Khoá public cho Ví lạnh và nóng đều có sẵn cho việc kiểm toán. Bạn chỉ cần vào trang web blockchain.info và nhập vào địa chỉ Bitcoin bạn muốn kiểm tra.